ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Η νέα απόφαση για τις Εκδρομε?ς - Εκπαιδευτικε?ς επισκε?ψεις

Η νέα απόφαση για τις Εκδρομε?ς - Εκπαιδευτικε?ς επισκε?ψεις μαθητω?ν Δημο?σιων και Ιδιωτικω?ν σχολει?ων Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης εντο?ς και εκτο?ς της χω?ρας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα υπουργική απόφαση για τις Εκδρομε?ς - Εκπαιδευτικε?ς επισκε?ψεις μαθητω?ν και μαθητριω?ν Δημο?σιων και Ιδιωτικω?ν σχολει?ων Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης εντο?ς και εκτο?ς της χω?ρας.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Η νέα απόφαση

Η νέα απόφαση για τις εκδρομε?ς-Μετακινη?σεις μαθητω?ν Δημο?σιων

σχολει?ων Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης εντο?ς και εκτο?ς της χω?ρας

Το ΦΕΚ για τις μαθητικές εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών

Η νέα απόφαση για τις εκδρομε?ς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα τροποποιητική απόφαση για τις ?Μαθητικέςεκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας?.

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση του 2011 η οποία τροποποιείται

Νέα απόφαση για τις εκδρομε?ς-Μετακινη?σεις μαθητω?ν Δημο?σιων και Ιδιωτικω?ν σχολει?ων Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης εντο?ς και εκτο?ς της χω?ρας, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

 

Περισσότερα...

 

ΕΝΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ [Β/θμια Εκπ/ση Δυτικής Θεσσαλονίκης]
Download this file (ΑΡΘΡΟ 1 (1α ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΠΕΖΗ-ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 1 (1α ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΠΕΖΗ-ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 1 (1β ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ-ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 1 (1β ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ-ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 1 (ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 1 (ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 2 (2α ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 2 (2α ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 2 (2α ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 2 (2α ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 2 (2β ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ-ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 2 (2β ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ-ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 2 (2β ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 2 (2β ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 3 (3α ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩN-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 3 (3α ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩN-ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 3 (3α ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 3 (3α ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 3 (3β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5181 Γ7-17.01.2012 - ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 3 (3β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5181 Γ7-17.01.2012 - ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 3 (3β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5181 Γ7-17.01.2012 - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 3 (3β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5181 Γ7-17.01.2012 - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΚΠΑΙΔ ΑΝΤΑΛΛΑΓ ΑΔΕΛΦ ΔΙΕΘΝ ΣΥΝΑΝΤ - ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΚΠΑΙΔ ΑΝΤΑΛΛΑΓ ΑΔΕΛΦ ΔΙΕΘΝ ΣΥΝΑΝΤ - ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΚΠΑΙΔ ΑΝΤΑΛΛΑΓ ΑΔΕΛΦ ΔΙΕΘΝ ΣΥΝΑΝΤ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΚΠΑΙΔ ΑΝΤΑΛΛΑΓ ΑΔΕΛΦ ΔΙΕΘΝ ΣΥΝΑΝΤ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 6 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 6 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 6 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 6 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 7 (ΒΟΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΟ).doc)ΑΡΘΡΟ 7 (ΒΟΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΟ).doc
Download this file (ΑΡΘΡΟ 7 (ΒΟΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΑΡΘΡΟ 7 (ΒΟΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ).doc

ΕΝΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ [Β/θμια Εκπ/ση Ανατολικής Θεσσαλονίκης]

ΑΡΘΡΟ 1 (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ)

ΑΡΘΡΟ 2 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)
ΑΡΘΡΟ 3 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 6 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
ΑΡΘΡΟ 7 (ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ)
Μνημόνιο-Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (H.A.T.T.A.)
Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Αγωγη?ς Σταδιοδρομι?ας, Αγωγη?ς Υγει?ας, Περιβαλλοντικη?ς Εκπαι?δευσης, Πολιτιστικω?ν Θεμα?των, eTwinning και ERASMUS+ -ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης κατα? τη σχολικη? χρονια? 2015-16 και για τον καλυ?τερο σχεδιασμο? και υλοποι?ηση προγραμμα?των Σχολικω?ν Δραστηριοτη?των: Αγωγη?ς Σταδιοδρομι?ας (ΑΣ), Αγωγη?ς Υγει?ας (ΑΥ), Περιβαλλοντικη?ς Εκπαι?δευσης (ΠΕ), Πολιτιστικω?ν Θεμα?των (ΠΘ), Ευρωπαι?κω?ν προγραμμα?των ERASMUS+ και eTwinning στα σχολει?α Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, ισχυ?ουν τα ακο?λουθα:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

Περισσότερα...