ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α ΤΑΞΗ

Στην Α΄Τάξη μπορεί κάποιος να εγγραφεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει Απολυτήριο Γυμνασίου

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

 Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Νέο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο;

 • Τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών :
  • το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»
   • λειτουργούν Α, Β και Γ Τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια)
   • οι προαγόμενοι από την Α Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.
  • το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
 • Η «Τάξη Μαθητείας»
  • είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
  • εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ
  • εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ
  • έχει διάρκεια 1 έτος
  • πραγματοποιείται
   • στο χώρο εργασίας: Μαθητεία με Εκπαίδευση
   • στο σχολείο : Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης