ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εργαστήρια

Εργαστήρια Γεωπονίας

 

 

Εργαστήρια Νοσηλευτικής

Picture Picture

 

 

Εργαστήρια Οχημάτων

 

 

Εργαστήρια Πληροφορικής